Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАЙРЯКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 07.01.2010
№ на жалба: 30945/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ