Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МАРИЯ ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 18.03.2010
№ на жалба: 10905/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ