Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАДКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 22.04.2010
№ на жалба: 27795/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ