Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАНГЕЛОВ И СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 01.04.2010
№ на жалба: 23240/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ