Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РОСЕН ПЕТKОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 02.09.2010
№ на жалба: 65417/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ