Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ХОВАНЕСЯН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 21.12.2010
№ на жалба: 31814/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ