Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АНТОАНЕТА ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 24.02.2011
№ на жалба: 28899/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ