Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БАЛЕЗДРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 20.09.2011
№ на жалба: 36772/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ