Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БАЛТАДЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.07.2011
№ на жалба: 12919/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ