Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИВАНОВ И ПЕТРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 14.06.2011
№ на жалба: 15001/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ