Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КУРДОВ И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 31.05.2011
№ на жалба: 16137/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ