Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "М. П. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 15.11.2011
№ на жалба: 22457/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ