Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НАЛБАНТСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.02.2011
№ на жалба: 30943/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ