Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАДКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II)
Дата на решение: 10.02.2011
№ на жалба: 18382/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ