Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЕЛЬО ВЕЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 27.05.2014
№ на жалба: 16032/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ