Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ГУСЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.02.2015
№ на жалба: 6987/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ