Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИХАЙЛОВА И МАЛИНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 24.02.2015
№ на жалба: 36613/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ