Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ХАЛИЛ АДЕМ ХАСАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.03.2015
№ на жалба: 4374/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ