Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИВАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 24.11.2005
№ на жалба: 46336/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ