Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИДАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 21.06.2011
№ на жалба: 33681/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ