Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "И. И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 09.06.2005
№ на жалба: 44082/98
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ