Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF SIMEONOVI v. BULGARIA
12.05.2017
21980/04 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE SIMEONOVI c. BULGARIE
12.05.2017
21980/04 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF BASMENKOVA v. BULGARIA
06.04.2017
63391/13 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF ANEVA AND OTHERS v. BULGARIA
06.04.2017
66997/13;77760/14;50240/15 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE BASMENKOVA c. BULGARIE
06.04.2017
63391/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE ANEVA ET AUTRES c. BULGARIE
06.04.2017
66997/13;77760/14;50240/15 - Chamber Judgment

Текст на решението
STOYANOV c. BULGARIE
04.04.2017
19557/05 - Admissibility Decision

Текст на решението
CASE OF STEFANOVI v. BULGARIA
30.03.2017
65688/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE STEFANOVI c. BULGARIE
30.03.2017
65688/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE GENOV c. BULGARIE
23.03.2017
40524/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF GENOV v. BULGARIA
23.03.2017
40524/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KOSTOV v. BULGARIA
16.03.2017
3851/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KOSTOV c. BULGARIE
16.03.2017
3851/13 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF VELCHEVA v. BULGARIA
09.02.2017
35355/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VELCHEVA c. BULGARIE
09.02.2017
35355/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF PETROVI v. BULGARIA
02.02.2017
26759/12 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF RASHKOVA AND SIMEONSKA v. BULGARIA
02.02.2017
41090/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE PETROVI c. BULGARIE
02.02.2017
26759/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE RASHKOVA ET SIMEONSKA c. BULGARIE
02.02.2017
41090/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE LENA ATANASOVA c. BULGARIE
26.01.2017
52009/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ