Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF HRISTOSKOV v. BULGARIA
15.02.2018
50760/09 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE HRISTOSKOV c. BULGARIE
15.02.2018
50760/09 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF HADZHIEVA v. BULGARIA
01.02.2018
45285/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE HADZHIEVA c. BULGARIE
01.02.2018
45285/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF HADZHIEVA v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova
01.02.2018
45285/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KRUSHEV c. BULGARIE
25.01.2018
8389/10 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF CHORBOV v. BULGARIA
25.01.2018
39942/13 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KRUSHEV v. BULGARIA
25.01.2018
8389/10 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE CHORBOV c. BULGARIE
25.01.2018
39942/13 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF GAVRILOV v. BULGARIA
18.01.2018
44452/10 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF DELINA v. BULGARIA
18.01.2018
66742/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF SHEHOVA v. BULGARIA
18.01.2018
68185/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE DELINA c. BULGARIE
18.01.2018
66742/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE GAVRILOV c. BULGARIE
18.01.2018
44452/10 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE SHEHOVA c. BULGARIE
18.01.2018
68185/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KIRIL IVANOV v. BULGARIA
11.01.2018
17599/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF THE UNITED MACEDONIAN ORGANISATION ILINDEN AND OTHERS v. BULGARIA (No. 3)
11.01.2018
29496/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KIRIL IVANOV c. BULGARIE
11.01.2018
17599/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDAN IVANOV AND OTHERS v. BULGARIA
11.01.2018
70502/13 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE YORDAN IVANOV ET AUTRES c. BULGARIE
11.01.2018
70502/13 - Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ