Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF KIRILOV AND OTHERS v. BULGARIA
22.06.2017
12487/09;31243/10;61221/10;5138/11;51789/11;58285/13;75750/13;2341/14;49673/14;57661/14;69695/14;12873/15;42027/15 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KIRILOV ET AUTRES c. BULGARIE
22.06.2017
12487/09;31243/10;61221/10;5138/11;51789/11;58285/13;75750/13;2341/14;49673/14;57661/14;69695/14;12873/15;42027/15 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE METODIEV ET AUTRES c. BULGARIE
15.06.2017
58088/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF SHALYAVSKI AND OTHERS v. BULGARIA
15.06.2017
67608/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF METODIEV AND OTHERS v. BULGARIA
15.06.2017
58088/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE SHALYAVSKI ET AUTRES c. BULGARIE
15.06.2017
67608/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF NATIONAL TURKISH UNION AND KUNGYUN v. BULGARIA
08.06.2017
4776/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE M.M. c. BULGARIE
08.06.2017
75832/13 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE UNION NATIONALE TURQUE ET KUNGYUN c. BULGARIE
08.06.2017
4776/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF M.M. v. BULGARIA
08.06.2017
75832/13 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF GAPAEV AND OTHERS v. BULGARIA
01.06.2017
41887/09 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KURILOVICH AND OTHERS v. BULGARIA
01.06.2017
45158/09 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF GRABCHAK v. BULGARIA
01.06.2017
55950/09 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KRASTEVA AND OTHERS v. BULGARIA
01.06.2017
5334/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE GRABCHAK c. BULGARIE
01.06.2017
55950/09 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KURILOVICH ET AUTRES c. BULGARIE
01.06.2017
45158/09 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE GAPAEV ET AUTRES c. BULGARIE
01.06.2017
41887/09 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KRASTEVA ET AUTRES c. BULGARIE
01.06.2017
5334/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
YANCHEV AND OTHERS v. BULGARIA
01.06.2017
28542/10;19493/11;41130/11;53131/13;17633/14;30500/14;57504/14 -

Текст на решението
ALEKSANDROVA AND OTHERS v. BULGARIA
01.06.2017
2888/10;52546/11;5160/14 -

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ