Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
AFFAIRE MARIYKA POPOVA ET ASEN POPOV c. BULGARIE
11.04.2019
11260/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF MARIYKA POPOVA AND ASEN POPOV v. BULGARIA
11.04.2019
11260/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF G.S. v. BULGARIA
04.04.2019
36538/17 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE G.S. c. BULGARIE
04.04.2019
36538/17 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE LOLOV ET AUTRES c. BULGARIE
21.02.2019
6123/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF LOLOV AND OTHERS v. BULGARIA
21.02.2019
6123/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
ISKRA-ILIEVI I SIE SD v. BULGARIA
14.02.2019
SP DEVELOPMENTS EOOD v. BULGARIA
14.02.2019
PAVLOVA v. BULGARIA
14.02.2019
AFFAIRE MASLAROVA c. BULGARIE
31.01.2019
26966/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF MASLAROVA v. BULGARIA
31.01.2019
26966/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE X ET AUTRES c. BULGARIE
17.01.2019
22457/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF X AND OTHERS v. BULGARIA
17.01.2019
22457/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF X AND OTHERS v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
17.01.2019
22457/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF VALKOVA v. BULGARIA
10.01.2019
48149/09 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VALKOVA c. BULGARIE
10.01.2019
48149/09 - Committee Judgment

Текст на решението
TSENOV c. BULGARIE
13.12.2018
TSIFROVI SISTEMI OOD v. BULGARIA
13.12.2018
RASHKOVI c. BULGARIE
11.12.2018
52257/09 - Admissibility Decision

Текст на решението
TASHEVSKI v. BULGARIA
11.12.2018
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ