Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ