Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF MITEV v. BULGARIA
05.10.2017
34197/15 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE MITEV c. BULGARIE
05.10.2017
34197/15 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VARADINOV c. BULGARIE
05.10.2017
15347/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF VARADINOV v. BULGARIA
05.10.2017
15347/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KORMEV c. BULGARIE
05.10.2017
39014/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KORMEV v. BULGARIA
05.10.2017
39014/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KARZHEV v. BULGARIA
07.09.2017
60607/08 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KARZHEV c. BULGARIE
07.09.2017
60607/08 - Committee Judgment

Текст на решението
HADZHINEDELCHEV v. BULGARIA
29.08.2017
NEDELCHEV v. BULGARIA
29.08.2017
CASE OF VELKOVA v. BULGARIA
13.07.2017
1849/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF NIKOLAY GENOV v. BULGARIA
13.07.2017
7202/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VELKOVA c. BULGARIE
13.07.2017
1849/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE NIKOLAY GENOV c. BULGARIE
13.07.2017
7202/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
DIMITROVA AND OTHERS v. BULGARIA
11.07.2017
39084/10 - Admissibility Decision

Текст на решението
DIMITROVA AND OTHERS v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
11.07.2017
39084/10 - Admissibility Decision

Текст на решението
CASE OF DIMCHO DIMOV v. BULGARIA (No. 2)
29.06.2017
77248/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE DIMCHO DIMOV c. BULGARIE (N°2)
29.06.2017
77248/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF DIMCHO DIMOV v. BULGARIA (No. 2) - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
29.06.2017
77248/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
ATANASOV AND APOSTOLOV v. BULGARIA
27.06.2017
65540/16;22368/17 - Admissibility Decision

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ