Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF DELIN v. BULGARIA
06.12.2018
62377/16 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE DELIN c. BULGARIE
06.12.2018
62377/16 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE TOGRUL c. BULGARIE
15.11.2018
20611/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF TOGRUL v. BULGARIA
15.11.2018
20611/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
DIMITROV v. BULGARIA
13.11.2018
STANCHEV AND OTHERS v. BULGARIA
23.10.2018
DOLAPCHIEV v. BULGARIA
23.10.2018
AYDAROV AND OTHERS v. BULGARIA
02.10.2018
33586/15 - Admissibility Decision

Текст на решението
VLADIMIROV v. BULGARIA
25.09.2018
58043/10 - Admissibility Decision

Текст на решението
NIKOLOV v. BULGARIA
25.09.2018
GEORGIEV c. BULGARIE
25.09.2018
CASE OF SAPUNDZHIEV v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
06.09.2018
30460/08 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF DIMITAR YORDANOV v. BULGARIA
06.09.2018
3401/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF SAPUNDZHIEV v. BULGARIA
06.09.2018
30460/08 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KOPANKOVI v. BULGARIA
06.09.2018
48929/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF UZUNOVA AND SEID v. BULGARIA
06.09.2018
2866/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE SAPUNDZHIEV c. BULGARIE
06.09.2018
30460/08 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KOPANKOVI c. BULGARIE
06.09.2018
48929/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE UZUNOVA ET SEID c. BULGARIE
06.09.2018
2866/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE DIMITAR YORDANOV c. BULGARIE
06.09.2018
3401/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ