Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
AFFAIRE ALEKSANDAR SABEV c. BULGARIE
19.07.2018
43503/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA
19.07.2018
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE YORDANOVA ET AUTRES c. BULGARIE
19.07.2018
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF ALEKSANDAR SABEV v. BULGARIA
19.07.2018
43503/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF ALEKSANDAR SABEV v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
19.07.2018
43503/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
19.07.2018
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KAMENOVA c. BULGARIE
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF BOYADZHIEVA AND GLORIA INTERNATIONAL LIMITED EOOD v. BULGARIA
05.07.2018
41299/09;11132/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE BOYADZHIEVA ET GLORIA INTERNATIONAL LIMITED EOOD c. BULGARIE
05.07.2018
41299/09;11132/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE GYOSHEV ET AUTRES c. BULGARIE
21.06.2018
46257/11;59267/11;59789/11;66350/11;74169/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF MIHALEVI v. BULGARIA
21.06.2018
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF PETROV AND OTHERS v. BULGARIA
21.06.2018
31044/12;80505/13;22461/14;74251/14 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF GYOSHEV AND OTHERS v. BULGARIA
21.06.2018
46257/11;59267/11;59789/11;66350/11;74169/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE MIHALEVI c. BULGARIE
21.06.2018
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE PETROV ET AUTRES c. BULGARIE
21.06.2018
31044/12;80505/13;22461/14;74251/14 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF GYOSHEV AND OTHERS v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
21.06.2018
46257/11;59267/11;59789/11;66350/11;74169/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF MIHALEVI v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
21.06.2018
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF PETROV AND OTHERS v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
21.06.2018
31044/12;80505/13;22461/14;74251/14 - Committee Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ