Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
AFFAIRE GENOV c. BULGARIE
23.03.2017
40524/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF GENOV v. BULGARIA
23.03.2017
40524/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KOSTOV v. BULGARIA
16.03.2017
3851/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KOSTOV c. BULGARIE
16.03.2017
3851/13 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF VELCHEVA v. BULGARIA
09.02.2017
35355/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VELCHEVA c. BULGARIE
09.02.2017
35355/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF PETROVI v. BULGARIA
02.02.2017
26759/12 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF RASHKOVA AND SIMEONSKA v. BULGARIA
02.02.2017
41090/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE PETROVI c. BULGARIE
02.02.2017
26759/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE RASHKOVA ET SIMEONSKA c. BULGARIE
02.02.2017
41090/12 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE LENA ATANASOVA c. BULGARIE
26.01.2017
52009/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF LENA ATANASOVA v. BULGARIA
26.01.2017
52009/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF STAMOVA v. BULGARIA
19.01.2017
8725/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF DIMOVA AND PEEVA v. BULGARIA
19.01.2017
20440/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE IVAN TODOROV c. BULGARIE
19.01.2017
71545/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE STAMOVA c. BULGARIE
19.01.2017
8725/07 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE DIMOVA ET PEEVA c. BULGARIE
19.01.2017
20440/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF IVAN TODOROV v. BULGARIA
19.01.2017
71545/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE I.P. c. BULGARIE
19.01.2017
72936/14 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF I.P. v. BULGARIA
19.01.2017
72936/14 - Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ