Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF DIMITAR YORDANOV v. BULGARIA
06.09.2018
3401/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF SAPUNDZHIEV v. BULGARIA
06.09.2018
30460/08 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KOPANKOVI v. BULGARIA
06.09.2018
48929/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF UZUNOVA AND SEID v. BULGARIA
06.09.2018
2866/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE SAPUNDZHIEV c. BULGARIE
06.09.2018
30460/08 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KOPANKOVI c. BULGARIE
06.09.2018
48929/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE UZUNOVA ET SEID c. BULGARIE
06.09.2018
2866/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE DIMITAR YORDANOV c. BULGARIE
06.09.2018
3401/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF DIMITAR YORDANOV v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
06.09.2018
3401/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF UZUNOVA AND SEID v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
06.09.2018
2866/13 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE ALEKSANDAR SABEV c. BULGARIE
19.07.2018
43503/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA
19.07.2018
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE YORDANOVA ET AUTRES c. BULGARIE
19.07.2018
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF ALEKSANDAR SABEV v. BULGARIA
19.07.2018
43503/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF ALEKSANDAR SABEV v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
19.07.2018
43503/08 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
19.07.2018
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KAMENOVA c. BULGARIE
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA - [Slovenian Translation] legal summary by the Supreme Court of the Republic of Slovenia
12.07.2018
62784/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ