Последни решения, постановени от Голяма камара на ЕСПЧ по български дела
CASE OF SIMEONOVI v. BULGARIA
12.05.2017
21980/04 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE SIMEONOVI c. BULGARIE
12.05.2017
21980/04 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF STANEV v. BULGARIA
17.01.2012
36760/06 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE STANEV c. BULGARIE
17.01.2012
36760/06 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF NACHOVA AND OTHERS v. BULGARIA
06.07.2005
43577/98;43579/98 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
06.07.2005
43577/98;43579/98 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF HASAN AND CHAUSH v. BULGARIA
26.10.2000
30985/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE HASSAN ET TCHAOUCH c. BULGARIE
26.10.2000
30985/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF NIKOLOVA v. BULGARIA
25.03.1999
31195/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE NIKOLOVA c. BULGARIE
25.03.1999
31195/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ