Правила за осъществяване на специалните мерки за осиновяване на деца

Със Заповед № ЛС-04-1754/06.11.2014г. на министъра на правосъдието се определят ред и условия за предоставяне, събиране и използване на информация за деца, за които са предприети специални мерки за осиновяване и подаване на молби и документи на осиновяващи.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ