Финанси и бюджет

БУЛСТАТ НА ЦРОЗ: 121816755


БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF

 
Бюджет на Централен регистър на особените залози към МП за 2019 г.

Бюджет на Централен регистър на особените залози към МП за 2018 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ