Образци на документи

 
Образец №1 Заявление за вписване на договор за особен залог

Образец №2 Заявление за вписване на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената

Образец №3 Заявление за вписване на договор за лизинг

Образец №4 Разпореждане за служебно вписване на запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ

Образец №5 Заявление за вписване на пристъпване към изпълнение

Образец №7 Заявление за вписване на изоставяне на изпълнение

Образец №8 Заявление за вписване на покана за назначаване на нов управител на заложеното предприятие

Образец №9 Заявление за вписване на откриване на производство по несъстоятелност

Образец №10 Разпореждане за служебно вписване на обявяване в несъстоятелност

Образец №11 Заявление за подновяване на вписването

Образец №12 Съгласие за заличаване на вписването

Декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК 

Декларация по чл. 27, ал. 2, т. 4 от Закона за особените залози

Декларация от депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози

 


Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез ЦРС-София
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Благоевград
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Бургас
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Варна
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Враца
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Плевен
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Пловдив
           
Заявление за издаване на справка/удостоверение чрез МРБ-Русе

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ