Образци на документи

 
Образец №1 Заявление за вписване на договор за особен залог

Образец №2 Заявление за вписване на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената

Образец №3 Заявление за вписване на договор за лизинг

Образец №4 Разпореждане за служебно вписване на запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ

Образец №5 Заявление за вписване на пристъпване към изпълнение

Образец №7 Заявление за вписване на изоставяне на изпълнение

Образец №8 Заявление за вписване на покана за назначаване на нов управител на заложеното предприятие

Образец №11 Заявление за подновяване на вписването

Образец №12 Съгласие за заличаване на вписването

Декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК 

Декларация по чл. 27, ал. 2, т. 4 от Закона за особените залози

Декларация от депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози

 


Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез ЦРС-София -  .xls .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Благоевград -  .xls .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Бургас -  .xls .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Варна -  .xls .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Враца -  .xls .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Плевен -  .xls .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Пловдив -  .xls ; .pdf

Заявление за издаване на справка, удостоверение или извлечение чрез МРБ - Русе -  .xls .pdfБАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ