Контакти
 
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ   /ЦРОЗ/
БУЛСТАТ: 121816755
 
Адрес: 1000 София
ул.”Аксаков” №5, ет. 3
croz@justice.government.bg
Факс: 02 / 987 28 81
Работно време на администрацията - от 09:00 до 17:30 часа
 
ДИРЕКТОР НА ЦРОЗ
Наташа Босева -  тел. 02/9237-532; 02/986-23-27;
 e-mail: Natasha.Boseva@justice.government.bg
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Нели Зашева - тел. 02/9237-485
e-mail: N_Zacheva@justice.government.bg
 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Отдел “Финансово-счетоводна и стопанска дейност”
 
Счетоводство -  02/9237-485, 02/9237-322

Деловодители  -  02/9237-492;
Приемно време:  Всеки работен ден: 09.00 до 17.30 часа
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Главна дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра”
Директор  - Даниела Иванова  тел.02/9237- 459; 02/9872872;
e-mail: D_Ivanova@justice.government.bg
 

ЦЕНТРАЛНА РЕГИСТЪРНА СЛУЖБА - ГР. СОФИЯ

Приемно време за работа с граждани:
Всеки работен ден: 09.30 - 12.00 часа и 13.30 - 16.00 часа

Длъжностни лица по вписванията: 02/9237-386; 02/9237-526;
Справки: 02/9237-528; 


 МЕСТНИ РЕГИСТЪРНИ БЮРА В СТРАНАТА:
 
1. Местно регистърно бюро гр. Благоевград - тел. 073/88-02-67, 
Адрес: Съдебна палата, ул. “Васил Левски” № 1, стая № 10
Длъжностно лице: старши експерт Христина Георгиева

2.  Местно регистърно бюро гр. Бургас - тел. 056/84-25-45,

Адрес: Районен съд, пл.”Жени Патева” № 1, етаж 2, стая №211
Длъжностно лице: главен специалист Светла Хилендарова

3. Местно регистърно бюро  гр. Варна - тел. 052/60-53-17,
Адрес:  Съдебна палата, Районен съд, ул. ”Ангел Кънчев” № 12, етаж 4, стая № 407
Длъжностно лице: старши експерт Красимира Русева

На  22.11.2019 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Варна НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ:

•МРБ-гр. Бургас с адрес гр. Бургас, Районен съд, пл.”Жени Патева” № 1, етаж 2, стая №211, тел. 056/84-25-45.
•МРБ-гр. Русе с адрес гр. Русе,  Съдебна палата, ул.”Александровска” №57, ет. 1, западно полукрило, стая №37, тел.: 082/88-13-47

или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.
4. Местно регистърно бюро  гр. Пловдив - тел. 032/62-59-26,
Адрес: Съдебна палата, ул.”6-ти септември” № 167,  етаж 4, стая № 409
Длъжностни лица: главен специалист Дора Недялкова

5. Местно регистърно бюро  гр.Плевен - тел. 064/80-30-94,
Адрес: Съдебна палата, ул.”Дим.Константинов” № 25, стая №111
Длъжностно лице: главен специалист Веселка Христова

На  22.11.2019 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Плевен НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в най-близкото местно регистърно бюро на ЦРОЗ: МРБ-гр. Русе с адрес гр. Русе с адрес гр. Русе,  Съдебна палата, ул.”Александровска” №57, ет. 1, западно полукрило, стая №37, тел.: 082/88-13-47 или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

6. Местно регистърно бюро  гр.Враца - тел. 092/66-31-35,
Адрес:  ул."Лукашов" № 2, етаж 3, стая № 304
Длъжностно лице: главен специалист Боряна Коцева

На  22.11.2019 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Враца НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в Централната регистърна служба в гр. София или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.
7. Местно регистърно бюро  гр.Русе - тел. 082/88-13-47,0875-125-485
Адрес: Съдебна палата, ул."Александровска" № 57, ет. 1, западно полукрило, стая № 37
Длъжностно лице: главен специалист Ивелина Симеонова


Работно време на всички местни регистърни бюра:всеки работен ден: 09.00 - 17.30 ч.

Приемно време за работа с граждани на всички местни регистърни бюра:
Всеки работен ден: 09.30 - 12.00 ч. и 13.30 - 16.00 ч.
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ