Интервюта
Министър Данаил Кирилов в предаването "Панорама" по БНТ
15.04.2019
Водещ: Тук е новият правосъден министър Данаил Кирилов . Добър вечер.
Данаил Кирилов : Добър вечер.
Водещ: Сега, гледаме кадрите от Габрово, господин Кирилов, от последните дни и ясно е, че българите не намират справедливост. Защо? След като правят това, след като вземат закона в свои ръце?
Данаил Кирилов : Най-напред да кажа за справедливостта – справедливостта е субективна категория, тя зависи от нашето лично, собствено, субективно усещане за това как правото е приложено. Ние юристите разчитаме на правото – то е обективно, то следва да бъде защитавано, то следва да бъде отстоявано. Вярно е, че дълбоко в себе си, струва ми се, че носим генетична неудоволетвореност, която винаги, при всеки един момент, реактивно, бързо, често експресивно проявяваме. Искам да кажа, че чувството за справедливост или несправедливост зависи от критериите, които поставяме – в различните общества то е различно. Това, което сега приемаме за дълбоко несправедливо, преди около век-два века се е приемало за справедливо, нормално, обичайно и даже в някои от случаите е било защитено от правото.
Водещ: Но какво ще направите вие в българската държава, поне малко да се върне това чувство за справедливост? Какво е това, което ще направите вие като правосъден министър?
Данаил Кирилов : Първо, ние смятаме, че трябва да подредим в максимална степен, в една трудна ситуация, да подредим основните правила, основните нужди и потреби на държавността в България. Една от тези потребности е възстановяване на доверието. По тази причина смятам, че всичките ни усилия би следвало освен прекия, непосредствения резултат, да търсят и възстановяване на доверието. Разбира се, нашите опоненти, често прибягват до атака, деструкция, злепоставяне – именно, за да взривят фундамента на демокрацията, пак повтарям, това е доверието в държавността, доверието в правото. По отношение на реакцията, която е, казвам на обществеността, не искам да деля българите в Габрово на групи по какъвто и да е принцип или белег – има реакция, в резултат е на извършено тежко престъпление. Но и в тази ситуация, държавността трябва да бъде устоена и правото трябва да бъде защитено.
Водещ: А скандалът, който ви направи министър, той не нарушава ли чувството за справедливост и за право? Има ли в него нарушение на правото, имам предвид скандалът с апартаментите?
Данаил Кирилов : Скандалът като технология, като методология, залага на разбирането, на усещането за несправедливост.
Водещ: Не, аз питам обективно нарушено ли е правото? Защото вие казахте преди малко, че то е обективна категория.
Данаил Кирилов : Обективно правото не е нарушено. Смятам, че това ще стане ясно, мисля и че на голяма част и от мислещите ваши зрители, мислещите българи, това също е ясно. Не искам да влизам във фактологичен анализ на едни или други случаи, но ще помоля за следното – нека да върнем лентата назад във времето. Няма да давам примери как са правили, моя анализ разчита на това – да си спомним преди 12-15 години – и тогава имаше скандали с продажби на държавни и общински имоти. Спомнете си как, Бог да го прости, български министър беше придобил на „Патриарх Евтимий” голям апартамент за окончателна цена в лева, за около 7 хиляди лева – голям апартамент в същинския център. И вижте след 12-15 години каква е дискусията – дискусията е дали цената съответства в един диапазон от 100-200 евро на пазарната цена. Коя цена е адекватна – данъчната оценка или пазарната цена? Тоест нашето общество вече за тези 15 години е станало много по-взискателно. Аз не смятам, че ние сме решили проблемите с борбата с корупцията, но вижте, ако това ни е проблема с борбата с корупцията, значи ние сме еволюирали за тези 15 години много. И това, което искам да кажа, защото винаги се казва – а морално ли е, справедливо ли е? Ако говорим за пазар – в пазарността няма морал. В пазарността има обективност и съгласие на две насрещни страни, които постигат интереса си.
Водещ: Господин Кирилов, вие чувате ли обществото? Говоря, че имаше критики за вас, за вашата парламентарна дейност преди това, при избирането ви като министър. Обвиняваха ви в лобистко законодателство - чувате ли обществото за този и други въпроси или докрай ще твърдите, че абсолютно всичко е наред и че сте невинен?
Данаил Кирилов : И аз, а и политическа партия ГЕРБ сме максимално свързани с нашите избиратели – и по идеология, и по ежедневие. Нашата партия е народна, критикуват ни дори и тогава, когато с оглед на реакцията на обществото, ние променим първоначалния ход на нашата позиция. Така че ние слушаме много внимателно обществото – дори тогава, когато говорителите са една миноритарна част от това общество, без значение те как се самоопределят. По отношение на критиките със законодателството, аз ще препратя, ще реферирам към два доклада, които са на двама най-големи български професори – проф. Мръчков и проф. Средкова, които са били председатели на Консултативния съвет по законодателството, съответно в 38-мото и 39-тото НС. В техните доклади се съдържат констатации, които са много по-радикални, много по-категорични за критикуващи проблеми със законодателния процес, отколкото сега се внушава, че има българския законодателен процес.
Водещ: Това извинение ли е? Аз искам да ви попитам за един конкретен…
Данаил Кирилов : Искам да кажа, че законодателния процес се подобри, включително и ние въведохме, ние сме тези, които въведохме английския модел на оценка и съответствие на законодателството. И го следваме.
Водещ: Аз имам конкретен въпрос, който има ясен отговор с една дума – направена ли е поправката, прочутата, за просволутата КПКОНПИ, че шефът им може да не юрист, за конкретен човек? Направена ли е?
Данаил Кирилов : Ами….
Водещ: Не, да или не – направена ли е?
Данаил Кирилов : Първо, не е поправка, нека да изясня, защото пак се манипулира обществото и се внушава повратното разбиране. Общинските съветници са включени в най-високата степен на мониторинг, на контрол и на изисквания за деклариране в закона, който е за предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, от момента на неговото създаване. Да, с оглед реакция на Националното сдружение на общините миналата година, февруари месец, с аргумента, че изтича мандата на сегашните общински съветници, че те са били избрани при друг правен ред, с оглед на това ние замразихме, спряхме действието на това изискване до провеждане на новите местни избори. Именно и в този контекст беше и дебата във връзка с това какво ще бъде окончателното решение за общинските съветници.
Водещ: Аз питам за председателя на комисията?
Данаил Кирилов : За КПКОНПИ продължавам – това е допълнение. Към настоящия момент имаме единствено изискване само за председателя на КПКОНПИ да има професионален юридически стаж 10 години. Оказва се, че с оглед на спецификата на дейността на КПКОНПИ и с оглед обстоятелството, че там пренесохме една дирекция на ДАНС, тази, която е антикорупционната и тъй като имаме установяване, разследване, дори разузнаване бих казал, редно е да отворим вратата и за специалист в тази област.
Водещ: Ама само ми кажете с да или не – за конкретен човек ли е направена?
Данаил Кирилов : Не, не е за конкретен човек. И то се вижда, вижда се много ясно от всички наши зрители. Това беше идея преди въобще атаката срещу КПКОНПИ и срещу председателя и зам.-председателя на КПКОНПИ, така че тя няма как да е адресирана към нито един то двамата.
Водещ: Добре, на финала един въпрос – кой проблем ще решите първо, с коя голяма идея влизате като министър? Кратък отговор.
Данаил Кирилов : Може ли за големите идеи да кажа в заключение, искам да…
Водещ: Но много кратко ви моля.
Данаил Кирилов : Много кратко, добре. Една от първите задачи, които си поставям, с оглед наближаване на прегледа, който ние по изпълнение на маркерите, критериите по механизма за сътрудничество и оценка, е да отворим работата за установяване на режим за предсрочно прекратяване пълномощията на главния прокурор, председателя на Касационния съд, председателя на Върховния административен съд. Така наречените трима големи.
Водещ: Предсрочно – защо?
Данаил Кирилов : Длъжни сме, това беше коментирано и в предходните доклади, да коментираме въпроса и да създадем правен ред във връзка с отстраняването, отзоваването, предсрочното прекратяване на така наречените трима големи. Мисля, че …
Водещ: Защото – на единия така или иначе свършва мандата на главния прокурор, това не е ли удар по двамата съдии? Особено по Лозан Панов.
Данаил Кирилов : Пак искам да направя уговорката, това няма нищо общо с личността с индивидуалността, на който и да е от всеки един от тримата. Критиката към България беше свързана с това, че нямаме ясни правила, нямаме критерии, нямаме и процедура кога, при какви нарушения, при какви несъответствия би могло да се прекрати – това е един много дълъг мандат, 7-годишен мандат, би могло да се прекрати този мандат. Кои са органите, които биха могли да вземат това решение и каква е процедурата.
Водещ: Тоест вие искате да уточните процедурата, а не да им прекратите мандата сега?
Данаил Кирилов : Не конкретно, на който и да е тези тримата. Но тъй като и в декември месец го споменах този въпрос, тъй като той беше и приоритетен на Комисията по правни въпроси, поставен от Министерство на правосъдието във връзка с Механизма за сътрудничество и оценка. И затова следващата седмица планирам и имам готовност като министър да представя този въпрос за дебат, обсъждане и уточнение.
Водещ: Тоест вие искате да уточните процедурата, а не да ги прекратявате предсрочно в момента?
Данаил Кирилов : Категорично, да.
Водещ: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, господин Кирилов.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ