Последни новини
Министър Зинаида Златанова откри кръгла маса на тема „Приложимост на електронното наблюдение в българското наказателно-изпълнително право“
18.03.2014

  „Въвеждането на електронните гривни е част от концепцията затворът да бъде разглеждан като последна възможност при изпълняване на наказанието. Електронният мониторинг ще доведе до намаляване на разходите, както и до частично решаване на проблема с пренаселеността на затворите”, това заяви заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова днес. Вицепремиерът откри кръгла маса на тема „Приложимост на електронното наблюдение в българското наказателно-изпълнително право“. Форумът е в рамките на проекта „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и система за електронен мониторинг“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-204 с общ бюджет на проекта 598 886 евро. В събитието участва и  извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия Н. Пр. Гюру Катарина Викьор.
Електронното наблюдение се въвежда у нас пилотно за 19 месеца. То ще обхване 180 правонарушители – осъдени на пробация или условно предсрочно освободени. „Реализирането на проекта  е изцяло в контекста на прилагането на една от основните препоръки в Европейските правила за наказания без лишаване от свобода на Съвета на министрите към Съвета на Европа, а именно – въвеждането на електронното наблюдение като средство, което допринася за ресоциализацията, подпомага ограничаването на рецидива и осигурява защита на обществото“, каза правосъдният министър.
В рамките на проекта ще се реализират и обучения на магистрати. Съдии и прокурори ще бъдат информирани за системата за използване на електронен мониторинг и възможността тя да се използва като контрол на поведението на осъдени лица.    


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ