Последни новини
Над 75 000 търговци ще получат съобщения на електронната си поща
26.03.2014

     От 24.03.2014 г. стартира кампания на Агенция по вписванията за информиране на потребителите относно новите услуги, предоставяни от агенцията. Над 75 000 търговци, които са регистрирали електронните си адреси в Търговския регистър, ще получат съобщения, с които агенцията напомня, че услугата „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“  е превенция срещу злоупотреби и нерегламентирани действия от страна на недобросъвестни лица. В съобщението се напомня на търговците и да не изчакват последния момент за подаване на годишните финансови отчети.
     Тази кампания е част от инициативите на правителството за развитието на благоприятен  бизнес климат за фирмите у нас.
     В резултат на по-активното популяризиране на услугата, предоставяна от Агенция по вписванията за по-малко от месец регистрираните активни потребители са над 600. Интересът е нараснал значително, като се има предвид, че от стартирането през 2012 г. до началото на март 2014 г., за година и половина, само 1800 са регистрираните активни потребители.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ