Последни новини
Министър Цачева и посланик Берсе Коен: Всички трябва да работим непрекъснато за подобряване защита правата на децата
25.09.2018
     Обучени за работа с деца са 112 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници в страната. Изградени са 12 сини стаи за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни. Пристъпи се към синхронизиране на системата за правосъдие за деца у нас с европейските и международни стандарти. Това заяви днес министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на заключителната конференция по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на Правосъдието за деца“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
      Тя подчерта, че „темата за детското правосъдие е стратегическа за българското правителство, защото поставя в центъра правата на детето и отговорността на държавата при тяхното гарантирането“.
      Министър Цачева отбеляза още, че законодателната политика на България приема семейството като естествена среда, в която се отглежда и възпитава детето и припомни, че в тази връзка Министерството на правосъдието е изготвило промени в Наказателния кодекс, предвиждащи повишаване ефективността на превенцията и борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и укрепване защитата на жертвите на тези престъпления.  Изготвени бяха и допълнения в Наказателно процесуалния кодекс, които предвиждат щадящ режим за изслушване на деца в досег със съдебната система.
      „Най-голямото предизвикателство бе изготвения през 2016 г. проект на  Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Организирано бе широкото му обществено обсъждане през януари т.г. и се работи по преодоляване на спорните моменти по отношение режима на малолетните деца и ситуирането на Националната служба за възпитателна подкрепа“, заяви министър Цачева. По думите й работата по законопроекта продължава до намиране на най-точните решения в краткосрочен план.
      „Децата са нашето бъдеще и ние трябва непрекъснато да работим за подобряването на правната рамка, за да защитим техните права”, посочи посланикът на Швейцария г-жа Мюриел Берсе Коен. Тя акцентира върху необходимостта обученията на магистрати и експерти да продължат и в бъдеще, а работата на пилотните съдилища по проекта да се ползва като насока за останалите в страната.
По проекта са създадени специализирани съдебни състави в 5 пилотни съдилища  - окръжните съдилища във Варна и Пловдив и районните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй, в които работят голяма част от магистратите преминали през специализираното обучение. От ноември 2015 г. до сега те са разгледали общо над 5 200 граждански дела с участието на деца по повод развод по взаимно съгласие и по исков ред и недействителност на брака, изменение, ограничение или лишаване от родителски права, издръжка на дете, защита срещу домашно насилие, дела от Закона за закрила на детето – настаняване извън семейството.  Разгледаните от тези специализирани съдебни състави наказателни дела с участието на деца жертви, свидетели или правонарушители, са над 1100.
      „Благодарение на финансовата помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проекта са изградени и оборудвани 12 помещения за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни по граждански и наказателни производства“, каза заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, който е и ръководител на проекта. По думите му председателите на окръжните и районните съдилища във Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич, Разград, Силистра, Кърджали, Търговище и Ловеч са създали организация, така че сините стаи да се ползват, както от съда и прокуратурата, така и от полицейските органи и социални служби в съдебните им райони.
      26 деца са изслушани в  първите 4 „сини стаи“, които бяха открити между 2016 г. и началото на 2018 г. във Варна, Плевен, Козлодуй и Враца. От тях 18 са малолетни и 8 са непълнолетни. „Тези деца са били изслушани в щадяща среда, близка до семейната, от обучен експерт, така че да бъдат предпазени от стреса, който биха изпитали в строгата атмосфера на съдебните сгради или полицейски управления и далеч от евентуален насилник или възрастен свидетел, от който биха могли да изпитват страх“, допълни Стоянов.
      В заключителната конференция участие взеха още директорът на Международния институт за правата на детето в Швейцария Паула Рива Гапани, Виктор Престъл от Швейцарското междинно звено, заместник-омбудсманът Диана Ковачева, ръководители на пилотните съдилища в страната, магистрати, полицейски служители и социални работници.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ