Последни новини
Министрите на правосъдието на страните от Западни Балкани отчетоха напредъка на съдебните си реформи
04.10.2018
      Министърът на правосъдието Цецка Цачева участва в среща на министрите ЕС-Западни Балкани „Правосъдие и вътрешни работи“, която се провежда днес в Тирана, Албания в рамките на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.  На форума присъства и Вера Йоурова, европейски комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете.
      Министрите на правосъдието от Западни Балкани запознаха колегите си с напредъка на реформите в съдебните системи на страните си.
      По време на двете сесии в област „Правосъдие“ бе обсъдено определянето на показатели за измерване на напредъка на реформите в областта, както и насърчаване на върховенството на закона и ефективните съдебни системи, носещи преки ползи за гражданите.
Министрите постигнаха съгласие, че подобряването на достъпа до правосъдие, осигуряването на адекватни ресурси за съдебната система, както и наличието на инструменти за оценка и възможности за обучение на съдии са от съществено значение.
      Комисарят по въпросите на правосъдието г-жа Йоурова, потвърди отново желанието си да подкрепи процесите в областта на съдебната реформа в региона чрез политическа подкрепа, експертни съвети и финансова помощ от инструмента за предприсъединяване.
В съответствие с приоритетния дневен ред на декларацията от София, министрите потвърдиха, че за да се подобри качеството и да се увеличи въздействието на реформите, трябва да се даде приоритет на работата за по-добро измерване на резултатите от реформите на  правосъдието.
      В заключение министрите на правосъдието признаха, че са необходими допълнителни усилия, за да се установят напълно функционални и всеобхватни системи за управление на делата, които биха могли да подобрят ефикасността и прозрачността на съдебните системи, а също така да предоставят данни за функционирането на тези системи. Те се споразумяха да предоставят на Комисията до края на годината преглед на текущото прилагане на деловодните системи заедно с план за действие за пълното им разгръщане.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ