Последни новини
Министър Цачева се срещна със синдикатите на служителите в затворите и в съдебна охрана
26.10.2018
      По покана на министъра на правосъдието Цецка Цачева днес се проведе работна среща с представители на Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/, на Синдикат „Охрана“ и на новоучредения Синдикат на пенитенциарните служители. На нея присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и главните директори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ Васил Миладинов и на Главна дирекция „Охрана“ /ГДО/ Георги Жеков.
      Министър Цачева информира участниците в срещата за основните параметри на бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г. и по-специално на двете главни дирекции ГДИН и ГДО, както и за хода на бюджетната процедура към момента. В предложения законопроект за 2019 г. допълнителните разходи за двете главни дирекции са в размер на 37, 7 млн. лева, в това число 36,7 млн. лева за персонал, като те включват:
      - 6,6 млн. лева за предоставяне на 200 допълнителни щатни бройки за двете главни дирекции – за ГДИН 134 щатни бройки, за ГДО – 66;
      - 13,2 млн. лева за осигуряване увеличението средно с 10 % на възнагражденията на всички служители в ГДИН и ГДО при пълна щатна заетост
      - 16,9 млн. лева за увеличението на възнагражденията на младшия изпълнителски състав и на базата за определяне на възнагражденията за специфичните условия на труд, както и възнаграждения за извънреден труд, време на разположение и др. на нивото на 2018 г.,
      На срещата министър Цачева увери представителите на синдикалните организации, че въпреки допълнително предоставените средства за догодина, Министерството на правосъдието ще търси възможности за поетапно предоставяне на допълнителни 400-500 щатни бройки за ГДИН и ГДО, като целта е гарантиране на надеждна охрана в местата за лишаване от свобода и на сградите на съдебната власт в изпълнение на констатациите и препоръките, съдържащи се в анализа и доклада на Главния прокурор, препоръките на Висшия съдебен съвет и на Омбудсмана. В проекта на министерството за периода 2019-2021 г. се предлага общо допълнителни 1400 щатни бройки, от които на този етап са осигурени 200.
      Сред останалите обсъждани теми по време на работната среща бяха възобновяване на диалога в Съвета за социално партньорство, разширяване на състава на работни групи, с цел включване на представители на новия синдикат, както и подписване на Споразумение със Синдиката на пенитенциарните служители, чийто членове са социални работници, психолози, пробационни инспектори и медицински персонал.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ