Последни новини
Определиха НПО-тата, които ще участват в съвета по съдебна реформа през тази година
16.01.2019

      Национална мрежа за децата, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ и Фондация „Институт за пазарна икономика“ са петте неправителствени организации (НПО), които ще бъдат членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в следващите шест месеца от новата година.

      Те бяха определени днес чрез жребий в Министерството на правосъдието в изпълнение на разпоредбата на чл.3, ал.5 от Постановление № 3 на Министерски съвет от 13 януари 2016 г., според която, когато  на критериите за членство в Съвета отговарят повече от 5 неправителствени  организации, същите участват в заседанията на Съвета на ротационен принцип за срок от 6 месеца.
В резултат на  проведената през месец  октомври 2017 г. процедура за определяне на неправителствени  организации - членове на Съвета и съгласно протокол № 1/26.10.2017 г. на критериите за членство в Съвета отговарят 6 организации.
Организацията, която отговаря на условията, но не бе изтеглена в днешния жребий - Сдружение „Център за съзидателно правосъдие,  ще има възможност да участва като гост в заседанията на Съвета.
      Комисията в Министерството на правосъдието с председател - Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието и членове Жасмин Попова, съветник в политическия кабинет на министъра и Теохана Игнатова, експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“, взе решение да бъдат изтеглени и НПО-тата, които ще бъдат членове на Съвета за следващия период, считано от 1 юли 2019 до 31 декември 2019 г. Това са Национална мрежа за децата, Фондация „Институт за пазарна икономика“, Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ и Фондация „Български институт за правни инициативи“.

      Право да бъде гост на Съвета през второто полугодие на следващата година получи Фондация „Български адвокати за правата на човека“.
Жребият бе изтеглен от председателя на Съюза на юристите Владислав Славов и  координатора в Национална мрежа за децата Пламена Николова, в присъствието на членове на неправителствени организации.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ