Последни новини
Зам.-министърът на правосъдието проф. Проданов откри спортен център в Поправителния дом за непълнолетни младежи
10.01.2020
    Фитнес зала и мини футболно игрище на закрито, са част от новите придобивки за  Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца. Спортният център бе открит днес от заместник-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов и от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов.
    Със средства, осигурени от Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и с труда на лишени от свобода от Врачанския затвор, сграда в двора на Дома бе преоборудвана в модерна спортна зала. Досега спортните мероприятия се провеждаха само на затревеното футболно игрище и волейболна площадка в двора.
    Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов заяви, че изграждането на новия спортен център е и в изпълнение на Стратегията за развитието на пенитенциарната система в България за периода до 2025 г., която Министерският съвет одобри в края на миналата година. Наред с намеренията на правителството за осигуряване на резултатна система, която да отговаря на най-високите европейски стандарти за изпълнение на наказанията, стратегическият документ предвижда и конкретни действия за повишаване на възможностите за реализиране на творчески, културни и спортни дейности в местата за лишаване от свобода.
    Началникът на затвора – Враца ст. комисар Ангел Кабатлийски обяви, че предстои изграждането и обособяването на място за игра на тенис на маса, зала за провеждане на колективни мероприятия, както и беседка и пейка в двора на Дома, където да се провеждат учебни занятия на открито.
    В момента във Враца са настанени 21 непълнолетни младежи. Домът бе преместен от Бойчиновци през август 2018 г. в изцяло реновирана сграда, изграден на територия, извън корпуса на затвора. За непълнолетните правонарушители бе изградено и обзаведено ново училище. Сградният фонд на Дома в Бойчиновци бе преустроен в затворническо общежитие от закрит тип и в него поетапно се преместват лишени от свобода от корпуса на затвора във Враца.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ