Последни новини
В Страсбург България спечели две дела
26.10.2012
По делото „Джиджева-Трендафилова срещу България” Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ не намери нарушение на правото на  справедлив съдебен процес, гарантирано от Конвенцията.

Жалбоподателката оспорваше процедурата за повишаване след   проведения конкурс  за назначаването на двама съдии  в Административен съд София - град и един -  в Административен съд София- област, обявен от Висшия съдебен съвет.

В решението от 09.10.2012 г. Европейският съд по правата на човека намери, че оплакванията на жалбоподателката, касаещи процедурата и решението на Висшия съдебен съвет във връзка с проведения конкурс, са явно неоснователни.

ЕСПЧ също така постанови, че Върховният административен съд не е решил казуса произволно, а изцяло в съответствие с вътрешното право, регламентиращо повишаването на съдиите. ЕСПЧ достигна до заключението, че останалите оплаквания на жалбоподателката са явно необосновано и трябва да бъдат отхвърлени.

По делото „Вакрилов срещу България” жалбоподателят твърдеше, че  е допусната лекарска грешка в хода на проведеното лечение на неговата майка, в резултат на която тя е починала. Това е довело  до нарушение на Европейската конвенция за правата на човека,  гарантираща правото на живот. Както и че българските власти не са провели ефективно и бързо разследване и че разследването е било прекратено, без да бъде установена наказателната отговорност на лекуващия лекар.

Разглеждайки жалбата по същество, ЕСПЧ отбелязва, че проведените наказателни производства по казуса са установили в достатъчна степен обстоятелствата по делото. Властите са провели ефективно разследване и са събрали множество доказателства за установяване причината за смъртта на майката на жалбоподателя и поведението на лекуващия лекар в случая.

Съдът в Страсбург намира, че националното законодателство предвижда вътрешно-правна средство за защита, което е в състояние да отговори на изискванията на  Конвенцията. В тази връзка ЕСПЧ посочва, че в случаите на твърдяно причиняване на смърт поради лекарска небрежност за засегнатите лице е налице правна възможност за защита в рамките на наказателния процес или в отделно производство пред гражданския съд чрез предявяване на иск за непозволено увреждане по реда на Закона за задължения и договорите.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ