Последни новини
Министър Диана Ковачева откри дискусия за Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето
29.10.2012
На 29.10.2012 г. в сградата на Националния институт по правосъдие стартира общественото обсъждане на План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020). Мероприятието беше открито от правосъдния министър Диана Ковачева и с участието на зам.-министър Велина Тодорова. Сред участниците в обсъждането бяха омбудсмана на Р България Константин Пенчев, зам.-главния прокурор Галина Тонева, зам.-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова, представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, магистрати, експерти, представители на неправителствения сектор.

„От много време темата за наказателното правосъдие за деца е обект както на обсъждане в обществото, така и на критичен анализ от страна на експерти и на гражданското общество. Комитетът по правата на детето по повод на двата правителствени доклада по изпълнението на Конвенцията за правата на детето устойчиво препоръчва на България да реформира системата за наказателно правосъдие за деца.

Това правителство за първи път изрази политическа воля реформата да се случи и то в контекста на ускоряване на реформите в областта на закрилата и грижите за детето. Миналата година беше приета Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето.

Удовлетворена съм, че днес представяме на обсъждане проект за План за действие за осъществяването на тази концепция. Той е изработен с участието на всички министерства, ангажирани с политики за децата, и с подкрепата на УНИЦЕФ и на неправителствени организации, които работят в тази област”, заяви министър Ковачева.

Планът за действие очертава организационните и законодателните мерки, които трябва да бъдат предприети за да се извърши реформата.  Предлагат се следните групи мерки:
- промяна в правната и регулаторната рамка, основана на възстановителния подход и в съответствие с международните и европейски стандарти, включително и въвеждане на специализация на магистрати в системата на наказателното правосъдие
- извършване на административна реформа, която да осигури координирана и едновременна реакция на системите на противодействие на престъпността и на закрилата на детето,
- развиване на мерки и услуги, насочени към превенция, ранна интервенция и подкрепа, 
- програми за повишаване на капацитета на всички ангажирани професионалисти.

Планът предвижда срокове и ресурси за изпълнението си. Предвидените реформи са част и от Националната програма България 2020. За реализирането на дейностите през първите 5 години са осигурени средства от различни източници, включително по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в размер на 1 млн. швейцарски франка, както и средства от европейските програми (Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Оперативна програма Административен капацитет, Оперативна програма Регионално развитие) и от УНИЦЕФ. Срокът за изпълнение на Плана е 2020 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ