Последни новини
Министър Диана Ковачева откри международна конференция за трафик на хора
04.12.2012
Министърът на правосъдието Диана Ковачева откри на 4 декември 2012 г. международната експертна конференция „Превенция в действие: Преодоляване на първопричините за трафик на хора в Европа”. Форумът се организира от Съвета на Европа, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора.

„Трафикът на хора в Западна и Централна Европа е една от най-доходоносните престъпни дейности. Трафикантите генерират огромни печалби от трафик на хора, защото това престъпление носи големи приходи, като същевременно изисква малки инвестиции и е свързано със сравнително нисък риск от разкриване”, заяви министър Ковачева.

В своето изложение министър Диана Ковачева подчерта важната роля на добрата законодателна рамка за превенция на трафика на хора. „След криминализирането на това престъпление през 2002 г., през 2009 г. Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс, с които се повишиха наказанията и санкциите за извършителите на престъпленията по раздел IX “Трафик на хора”, заяви министър Ковачева и допълни, че друга важна промяна, която е приела Народното събрание, е свързана с международно-правните ангажименти на страната ни по Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. „Беше приет нов член от Наказателния кодекс, който криминализира използването на лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъде държано в принудително подчинение независимо от съгласието му. България е една от малкото страни, които бързо приеха този член на Конвенцията в националното си законодателство, съгласно който българският съд вече е произнесъл осъдителни присъди”, каза още министър Ковачева.

Министърът на правосъдието заяви, че предстоят законодателни промени във връзка с транспонирането на новата Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите.

В международната конференция взеха  участие повече от 100 експерта от 47-те страни членки на Съвета на Европа, признати в областта професионалисти от национални и международни организации, както и представители на неправителствения и частния сектор.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ