Последни новини
Министърът на правосъдието Диана Ковачева откри семинар за националния механизъм за компенсация на щетите от забавено правосъдие
07.02.2013

„Екипът на Министерство на правосъдието прие като личен ангажимент въвеждането на националния механизъм за компенсация на щетите от забавено правосъдие. Реализирането му, безспорно, е много важна стъпка и въпрос на чест”, заяви министърът на правосъдието Диана Ковачева днес, 7 февруари 2013 г., при откриването на семинар на тема „Национален механизъм за компенсация на щетите от забавено правосъдие”.

По време на форума, който се провежда в Националния институт на правосъдието, стана ясно, че в новосъздаденото специализирано звено към Инспектората към Висшия съдебен съвет вече са постъпили 53 заявления за забавени дела, 39 от тях са недопустими. Първите решения се очакват през април, когато изтича 6-месечният срок.

„Всеки ощетен българин ще има право да избира къде да потърси правата си”, заяви на семинара заместник-министърът на правосъдието Деница Вълкова и допълни, че ако хората не получат обезщетения на национално ниво, по никакъв начин не се прекодира възможността да се обърнат към Европейския съд по правата на човека.

Данните на ЕСПЧ показват, че 93 % от жалбите срещу Република България са обявени за недопустими или са заличени от списъка и само в 7 % от случаите са постановени решения. Анализът сочи още, че до 2011 г. се увеличава общият брой постъпили жалби срещу България, но намалява процентът на допуснатите за разглеждане.

Лектори на двудневния семинар, който има практическа насоченост, са представители на Съвета на Европа. В обучението участват експерти от Инспектората към ВСС и от новосъздаденото специализирано звено към ИВСС, както и правителствените агенти от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ” към Министерство на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ