Последни новини
Ден на отворените врати в Министерство на правосъдието
15.04.2013

       На 15 април 2013 г. в сградата на Министерство на правосъдието се проведе Ден на отворените врати . Инициативата се организира за пръв път и е по повод 16 април - Деня на Конституцията и юриста.
          На събитието присъстваха председателят на Конституционния съд на Република България проф. Димитър Токушев, представляващият Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова, проф. Огнян Герджиков, преподавател от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, студенти, граждани и журналисти.
          Като символичен домакин на събитието, министърът на правосъдието Драгомир Йорданов откри Деня на отворените врати, представяйки своя екип, като същевременно очерта пред гостите основните функции на Министерство на правосъдието и правомощията на министъра и заместник министрите.
В своето приветствие министър Драгомир Йорданов припомни, че Министерство на правосъдието е създадено с указ на княз Александър Батенберг на 5 юли 1879 г., с който се определя съставът на първия след Освобождението Министерски съвет у нас, начело с Тодор Бурмов. Съгласно чл.161 от Търновската конституция правителството в Княжество България се състои от шестима министри, сред които и Димитър Греков – първият министър на правосъдието.
          На събитието бяха презентирани електронните свидетелства за съдимост на Министерство на правосъдието, както и най-новите електронни услуги на Агенцията по вписванията, предназначени за граждани и бизнес, имащи за цел предотвратяване на документални кражби и измами с имоти и фирми.
          По време на инициативата бе презентиран и Националният компесаторен механизъм за бавно правосъдие. Статистиката показва, че от  1 октомври 2012г. до момента от Инспектората към ВСС в Министерство на правосъдието  са постъпили общо 95 заявления, като 11 от тях са били допустими, но неоснователни. 18 от заявленията са основателни и са изпратени или са в процедура на изпращане на предложения за сключване на споразумения към заявителите. 7 споразумения са вече факт и обезщетенията по тях са изплатени или предстои да бъдат изплатени. 24 от заявленията са били отхвърлени поради неспазване на срока по Закона за съдебната власт (ЗСВ). По 34 е констатирано, че няма окончателен акт съгласно ЗСВ. В останалите 8 случая заявленията са били отхвърлени поради констатирано наличие на заведена пред Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) жалба, която е била обявена за недопустима или  преписката не е имала характер на съдебно или досъдебно производство.  Размерът на предложените до момента обезщетения е от 1500 лв. до 10000 лв.
       По време на събитието гостите имаха възможност да зададат своите въпроси, както и да  присъстват на полагането на държавния печат в  кабинета на министъра на правосъдието.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ