Последни новини
Министър Диана Ковачева се срещна с прокурорите, избрани за членове на ВСС от квотата на прокуратурата
25.09.2012
Министърът на правосъдието Диана Ковачева се срещна днес, 25 септември 2012 г., с четиримата прокурори, избрани от квотата на прокуратурата за членове на новия Висш съдебен съвет. Срещата бе по инициатива на министър Ковачева, която е председателстващ ВСС, като поканата бе отправена към прокурорите и новоизбрания следовател от квотата на следователите.

На опознавателната среща стана ясно, че е споделено очакването за добро сътрудничество между Министерство на правосъдието и ВСС.

Министър Ковачева подчерта усилията, които Министерство на правосъдието полага за подобряване на сградния фонд на съдебната система, като даде за пример предприетите стъпки за осигуряване на подходяща сграда за Софийски районен съд и ремонта на Съдебната палата в Перник.

Правилата за работа на новия ВСС и изборът на новия главен прокурор са сред приоритетните задачи на висшия орган на съдебната власт, заявиха участниците в срещата.

Министър Диана Ковачева припомни, че Министерство на правосъдието ще получи експертиза от Съвета на Европа през м. октомври по отношение на натовареността на магистратите и ще предостави тези изводи за дискусия пред ВСС.

Правосъдният министър заяви, че очаква новоизбраните членове на ВСС да се включат активно в работните групи към МП за измененията в Закона за съдебната власт. Избраните от квотата на прокуратурата членове на съдебния съвет изразиха готовност да участват при подготовката на законодателните изменения, отнасящи се до атестирането, кариерното развитие и дисциплинарната практика по отношение на магистратите.

Министър Диана Ковачева изрази надежда, че Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” във ВСС ще работи по-активно през следващия мандат.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ