Последни новини
70 души издържаха изпита за синдик
29.04.2014

    70 души издържаха успешно изпитите за синдик. Конкурсът бе обявен със заповед на министъра на правосъдието Зинаида Златанова от 20.02.2014г. Писмената част бе проведена на 29.03.2014г., а устният изпит, на който бяха допуснати 104 кандидати се състоя на 24, 25 и 28.04.2014г.
    Министерството на правосъдието припомня, че със заповед на министър Зинаида Златанова от 14.11.2013 г. бе обявен конкурс за заемане на 20 свободни длъжности за съдии по вписванията.
На писмения изпит на 26 януари тази година се явиха 202 от допуснати 234-ма кандидати. 15 от тях се класираха, за заемане на длъжността съдия по вписванията.
    За 11 свободни позиции за длъжността държавен съдебен изпълнител се конкурираха 132-ма кандидати. Писменият изпит, по обявения конкурс от министър Златанова през ноември 2013 г., бе проведен на 6 февруари 2014 г. След окончателното класиране 6-ма от участниците бяха назначени на съответните длъжности. 
    До края на 2014г. министърът на правосъдието предстои да обяви конкурси и за частни съдебни изпълнители, помощник частни съдебни изпълнители и помощник-нотариуси. През ноември на страницата на Министерството на правосъдието ще бъдат обявени и правилата за конкурс за нотариуси, какъвто не е провеждан от 2008 г. насам.
     В първото тримесечие на тази година в Министерството на правосъдието са проведени 11 изпита за юридическа правоспособност, на които са се явили 396 кандидати. От тях 357 стажант-юристи са придобили юридическа правоспособност.


 
    

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ