Последни новини
Съдебната сграда за нуждите на СРС има Акт 16
09.05.2014
      Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще провери извършените ремонтни дейности на сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III” № 54 (бившето ГУСВ) в 13.00 ч. днес, 9 май 2014 г.
      На 30 януари 2014 г. от дирекция „Национален строителен контрол” (ДНСК) е издадено разрешение за ползване на сградата (Акт 16). За обектите, предмет на преустройство и основен ремонт, е съставен задължителният технически паспорт, съгласно разпоредбите на чл.176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Със съставените актове и протоколи се удостоверява спазването на изискванията за носимоспособност, устойчивост на строителните конструкции, безопасност при пожар и безопасна експлоатация, разписани в чл.169, ал. 1-3 от ЗУТ.
      На базата на това разрешение за ползване, министър Зинаида Златанова е издала заповед за организиране на фактическото предаване на сградата на административния ръководител на Софийския районен съд. Стопанисването на сградата му е възложено на 11 март 2014 г.
      Договорът за преустройство на сградата на бул. „Цар Борис III“ №54 е сключен на 14.08.2012 г. между ръководството на Министерство на правосъдието и „Ф-Строй груп“ , след проведена обществена поръчка на стойност 5 310 000 лева.  
      Настоящото ръководство на Министерство на правосъдието от началото на мандата си разглежда приоритетно довършителните дейности на сградата, с оглед необходимостта за неотложно преместване на съдебния състав на едно от най-големите и натоварени съдилища в страната. В тази връзка припомняме, че през изминалите 10 месеца по искане на министър Златанова и с решение на Министерски съвет са отпускани на три пъти допълнителни средства: На 10 юли 2013 г. за мероприятия по отводняване на сградата са отпуснати 315 611 лева от бюджета на Министерство на правосъдието, с корекция в списъка за капиталовите разходи. През септември 2013 г. 3 000 000 лева са предоставени на административния ръководител на СРС за мебели и обзавеждане на помещенията, за което ръководството на съда вече е провело обществена поръчка.  На 25 февруари 2014 г. от бюджета на Министерство на правосъдието, с извършена корекция на списъка за капиталови разходи, са осигурени 982 800 лева за изграждане на козирка, ограда на сградата и паркинг.
      По искане на Министерство на правосъдието и след одобрение от министъра на финансите Петър Чобанов се очаква в кратки срокове Министерски съвет да разреши отпускането на 1 825 000 лева за оборудване с компютърна и звукозаписна техника, автоматизирани точки за достъп и комуникационно оборудване в сградата на бул. „Цар Борис III” № 54, по искане на ръководителя на СРС.
      По повод прессъобщение на СРС от 8 май 2014 г., в което административният ръководител на съда иска разрешение от Министерство на правосъдието за достъп в сградата на служители и представители на медиите, напомняме, че на 25 февруари 2014 г. от публикация в национален ежедневник е видно как административният ръководител на СРС представя извършените ремонтни дейности в сградата, за което не е искал специално разрешение за достъп там от Министерство на правосъдието.
      В момента процедурата е на етап финализиране на фактическото предаване на сградата на административния ръководител на СРС. 
      Колеги, министър Зинаида Златанова ще посети сградата на бул. „Цар Борис III”№ 54 в 13.00 часа. Достъпът на медии ще е свободен.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ