Последни новини
Зинаида Златанова: Електронното правосъдие ще реши голяма част от проблемите пред съдебната система
16.05.2014
      Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова взе  участие днес в заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет /ВСС/.
      В рамките на дискусията министър Златанова посочи, че приоритет  на Министерството на правосъдието, е подобряване уредбата на съдебната експертиза, както и дейността на съдебните заседатели.
      Тя призова представителите на гражданските организации, наблюдаващи работата на ВСС да подкрепят усилията за ускорено въвеждане на електронното правосъдие. „Чрез електронното правосъдие, много въпроси, отнасящи се до работата на магистратите и достъпа на граждани до правосъдие, ще бъдат решени“, подчерта министър Златанова.
      Вицепремиерът припомни, че през програмния период  2014 г. – 2020 г. за е-Justice са осигурени средства по Оперативна програма „Добро управление“.
      В заседанието на Гражданския съвет, участие взеха петима членове на ВСС. Председателят на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС Калин Калпакчиев, изрази благодарност за подкрепата, оказана от министър Зинаида Златанова за стартиране  работата по изготвяне на анализа за съдебната натовареност на магистратите, чрез актуализиране на Съдебната карта.
      Вицепремиерът заяви, че смисълът на актуализиране на Съдебната карта, е ефективно управление на средствата, които се отделят за съдебната система. Златанова припомни, че този процес активно се следи и от представителите на ЕК, отговарящи за механизма за сътрудничество и оценка.
      На срещата бе обсъден въпросът за повишаване на доверието на гражданите към работата на магистратите и следващи стъпки в реформата на съдебната система. „Съдебната реформа е необходима не само за магистратите, а преди всичко трябва да е от полза за гражданите“, каза Златанова.
      Министърът съобщи, че ще предложи сливането на гражданските съвети към ВСС и този към Министерството на правосъдието и изрази готовност за активно участие в заседанията им.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ