Последни новини
Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие конференция „Деца в конфликт със закона“
09.06.2014
      Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие утре, 10 юни, конференция на тема „Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето”.
      Двудневният форум, организиран от Министерство на правосъдието, Народното събрание и УНИЦЕФ, започва от 10.00 ч. в хотел Хилтън.
      Целта на събитието е да подкрепи подготовката и изпълнението на реформата на системата за детско правосъдие в страната, и да обсъди възможностите за нейното ускоряване в контекста на ангажиментите на България като член на Европейския съюз и страна по Конвенцията на ООН за правата на детето.
      По време на форума ще се направи анализ на действащата правна и административна рамка и съвременните европейски и международни стандарти в областта на детското правосъдие, както и препоръки за необходими законодателни промени.
      Участие ще вземат представители на държавни институции,  съдебната власт, Европейската комисия, УНИЦЕФ, Омбудсмана, международни експерти, представители на академичната общност и неправителствени организации.
      Конференцията е в рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се изпълнява от Министерство на правосъдието, като крайният му срок е юни 2016 г., а бюджетът – 1 628 340 лв.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ