Последни новини
Българите в чужбина да получават до час свидетелство за съдимост по интернет
16.06.2014

     Българските граждани, живеещи в чужбина, да получават до час свидетелство за съдимост чрез консулските служби по света, предлага Министерство на правосъдието.
     Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, който е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието и Портала за обществени консултации, предвижда заявлението за издаване на свидетелство, заедно с приложите към него документи, да бъдат сканирани от компетентно длъжностно лице в българските задгранични представителства и изпращано на електронната поща на Централно бюро съдимост /ЦБС/ в Министерство на правосъдието.
      Служителите на ЦБС от своя страна ще пращат свидетелството за съдимост до българско задгранично представителство, като електронно подписан документ, който ще се разпечатва на хартиен носител и ще се заверява от оправомощения в представителството служител.
     В момента процедурата по получаване на свидетелство за съдимост на българите в чужбина отнема повече от седмица. Целта е след приемане на предложените текстове това да става в рамките на 1 час. Освен това ще се спестят разходи за консумативи, хартия и за куриер при доставката.
      Електронна справка за съдимост ще могат да получават и оправомощени  служители на съда, прокуратурата, разследващите органи и  съдебни органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Европейския съюз, след подаване на електронно заявление.
    Получената електронна справка за съдимост, възпроизведена на хартиен носител и заверена от оправомощените служители, ще има доказателствена сила, предвиждат още  измененията на наредбата. 
     Целият текст на проекта и доклада към него могат да бъдат видени в раздел „Проекти на нормативни актове“ на страницата на Министерство на правосъдието.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ