Последни новини
Министър-председателят и правосъдният министър откриха обновената сграда на Административен съд-Ловеч
26.09.2012
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на правосъдието Диана Ковачева откриха реконструираната сграда на Административен съд-Ловеч.

За преустройството на помещенията в Ловеч Министерство на правосъдието отпусна близо 1 млн. и 700 хиляди лева от бюджета си. В сегашния си вид съдът разполага с модерно обзаведени 3 заседателни съдебни зали, зали за съвещания, конферентна зала, библиотека, съвременни кабинети за магистратите и служителите.

Министерство на правосъдието полага системни грижи за подобряване на сградния фонд на съдебната система и създаване на съвременни условия за работа на магистратите и съдебните служители. Само през последните 6 месеци бяха завършени и открити обновените и реконструирани сгради на административните съдилища в Русе, Пловдив и Кюстендил. Това е изключително важно, тъй като значението на системата на административното правораздаване непрекъснато нараства. Гражданите и юридическите лица се сблъскват всекидневно с административни пречки или проблеми, които налагат необходимостта да потърсят своите права в съда.

След официалното откриване на новата сграда на Административен съд-Ловеч министърът на правосъдието Диана Ковачева се срещна с магистрати от Ловешкия съдебен район.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ