Последни новини
Министър Христо Иванов: Актуализацията на Стратегията за съдебна реформа е екипна работа
12.08.2014

   Разработване на актуална Стратегия за съдебната реформа и необходимостта от създаване на Обществен съвет към министъра на правосъдието са темите, които обсъди днес заместник министър-председателят и министър на правосъдието Христо Иванов на среща с над 15 неправителствени организации.
    Пред неправителствените организации министър Иванов отбеляза, че актуализацията на Стратегията е приоритет за него и екипа му. По думите му, актуализацията е екипна работа и ще се търси максимален консенсус между професионалните и неправителствени организации и изпълнителната власт при изработването й.
     До началото на септември трябва да бъде готов предварителния  вариант на актуализираната Стратегия. Предвижда се през септември да се проведе обществено обсъждане, посочи още министърът. 
    „Целта е да го направим заедно, да се постигне консенсус сред професионалните организации и експерти, така че да се изработи план, който да подобри работата на институциите, ангажирани с правосъдието, вътрешните работи и сигурността”, подчерта Христо Иванов.
    Представителите на неправителствените организации се ангажираха да представят своите коментари по стратегическия документ, както и конкретни решения по отделните проблеми.
     По време на срещата се обсъди още и необходимостта от институционализирането на Обществен съвет към министъра на правосъдието за засилване на  обществения контрол върху работата и дейността на институцията.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ