Последни новини
Министър Диана Ковачева откри дискусия за промени в законодателството, свързани с правата на хората с увреждания
27.09.2012
Министърът на правосъдието Диана Ковачева откри в хотел „София” публичното обсъждане на проекта на Концепция за промени на националното законодателство за прилагане стандартите на чл.12 от Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания. С днешното обсъждане се дава старт на широко дискутиране на предлаганите законодателни промени.

Концепцията за промени в законодателството е продиктувана от поети международни ангажименти и от разбирането, че правата на една група лица се нуждаят от допълнителни гаранции за защита - става въпрос за правата на хората с интелектуални затруднения и на хората с психични разстройства.

„Известно е, че на 26 януари тази година Народното събрание ратифицира със закон Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Така България се присъедини към мнозинството от държави - членки на Европейския съюз, за които този важен инструмент по правата на човека е приложимо право”, заяви министър Диана Ковачева.

Проектът на Концепцията е изготвен от работна група от експерти на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика и представители на неправителствените организации и на научните среди. Той бе представен пред участниците в дискусията от заместник-министъра на правосъдието Велина Тодорова. Във форума взе участие и Омбудсманът на Републиката Константин Пенчев.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ