Последни новини
Министерство на правосъдието публикува Пътна карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление
28.10.2014

      Министерство на правосъдието публикува Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Република България за периода 2014 г.– 2020 г. 
      В общо пет стратегически цели, документът обективира необходимите мерки и дейности за поетапното въвеждане и прилагане на електронното правосъдие (е-правосъдие), които да се предприемат координирано от изпълнителната и съдебна власти.
      Пътната карта се явява ключов инструмент в подкрепа на съдебната реформа, съобразяващ препоръките за постигане на реален напредък в е-правосъдието, посочени в доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.01.2014 г. Предвидените за изпълнение дейности целят да осигурят максимално облекчен достъп до правосъдие и административни услуги за гражданите и бизнеса, както и да улеснят работата на магистрати и служители посредством оперирането с електронно съдържание.
      Следва да се отбележи, че настоящата пътна карта е неизменна част и от проекта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, представен от министъра на правосъдието Христо Иванов на 14.10.2014 г. Приоритетите, свързани с е-правосъдието са отбелязани като специфична цел в Стратегическа цел № 3 „Ефективно администриране на съдебната власт”.
      Изготвянето на документа бе осъществено със съвместните усилия на експерти от Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет и работна група за подпомагане на администрациите при изготвяне на стратегически документи, съобразно изискванията на Европейската комисия при програмирането на ОП „Добро управление“ за периода 2014 г. - 2020 г., създадена по заповед на вицепремиера по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.
      С Пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Република България за периода 2014 г. – 2020 г. можете да се запознаете на следния линк: http://bit.ly/1tELGxZ

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ